สำหรับท่านที่ประสงค์ลงประกาศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รบกวนคุณลูกค้าส่งเฉพาะตัวประกาศให้เจ้าหน้าที่ดูก่อน ยังไม่ต้องโอนเงินชำระ