ที่ตั้งสำนักงานสาขาพุทธมณฑล และเบอร์ติดต่อสำนักงานพุทธมณฑล

 

35/4 หมู่ 10 ซอยสมใจ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4204965 ถึง 68
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-5561424
หมายเลขโทรสาร(FAX) : 02-4204959 , 02-4204255
E-MAIL : info@saiklang.com

ขั้นตอนลงประกาศ

ขั้นตอนลงประกาศ

1. พิมพ์จดหมายเชิญประชุมหรือลงประกาศที่ท่านต้องการลงโฆษณาตัวอักษรที่พิมพ์ควรมีขนาด 16 ขึ้นไป เพื่อความชัดเจนและสวยงาม (ตัวอย่างแบบฟอร์มคลิก)
2. ชำระเงินค่าประกาศตามบัญชีที่ระบุไว้ (ดูบัญชีในการชำระเงินคลิก)

3.เอกสารที่ต้องแนบมาในการลงประกาศมีดังนี้

- ตัวประกาศที่ต้องการลงประกาศ (ขนาด A4 แนวตั้ง)  

- หลักฐานการชำระเงิน

- ชื่อที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน

- ชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (หนังสือพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนค่ะ)

4.ส่งเอกสารได้ 3 ช่องทาง (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

- ทาง e-mail : info@saiklang.com ท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับเพื่อยืนยันการลงประกาศ ภายใน 1 วัน
- ทาง fax : เลือกสาขาใดสาขาหนึ่ง หลังจากส่ง fax แล้ว กรุณาโทรเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องของประกาศ
- ติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน หนังสือพิมพ์สายกลาง ทั้งสาขาปิ่นเกล้า และ พุทธมณฑลสาย 4

อัตราค่าลงลงโฆษณา

อัตราค่าลงประกาศเชิญประชุม บริษัท(จำกัด),เลิกห้าง,เลิกบริษัท,ลดทุน,ฯลฯ
- 1 วัน 200 (ราคารวม vat แล้ว) / 1 แผ่น A4
อัตราค่าลงประกาศ ชำระหนี้ - บังคับ จำนอง ฯลฯ

- 3 วัน 300 (ราคารวม vat แล้ว) / 1 แผ่น A4

กฎและวาระเชิญประชุมต่างๆ

วาระการประชุม

การลงประกาศ

1.ประชุมสามัญประจำปี ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
2.ประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการ/อำนาจกรรมการ ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
3.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขาในจังหวัดเดียวกัน ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

4.ประชุมแก้ไขสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขาข้ามจังหวัด (มติพิเศษ)

ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
5.ประชุมแก้ชื่อบริษัท (มติพิเศษ) ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
6.ประชุมเพิ่มทุน (มติพิเศษ) ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
7.ประชุมแก้ไขข้อบังคับ (มติพิเศษ) ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
8.ประชุมแก้ไขวัตถุประสงค์ (มติพิเศษ) ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
9.การลดทุน (มติพิเศษ) มี 2 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมลดทุน ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมลดทุน (หลังจากลงทะเบียน) ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 1เดือน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
10 . เลิกบริษัท มี 3 ขั้นตอน  
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมเลิก ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมเลิก (หลังจากลงทะเบียน) ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
ขั้นตอนที่ 2 การชำระบัญชี ต้องลงประกาศ/โฆษณา 1 ครั้ง ก่อนวันเชิญประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

© Saiklang.com

Top